Copyright 2004-2012 Duxx - All rights reserved

voorbeeld venster kantooromgeving

cliëntaanmaak
cliëntaanmaak
agendabeheer
agendabeheer
externe cliëntaanmaak
externe cliëntaanmaak
inspectiebeheer
inspectiebeheer
sjabloonbeheer
sjabloonbeheer
gegevensbeheer
gegevensbeheer

voorbeeld venster mobiele omgeving / tablet PC

agenda
agenda
voorblad inspectieform.
voorblad inspectieform.
inspectieformulier
inspectieformulier

voorbeeld rapport 1 >>

voorbeeld rapport 2 >>

terug naar de homepage
dienstinhoud, kosten en voorwaarden

Nieuws
Dordrecht, 25 juni 2012 - Op veler verzoek is het mobiele deel (dat zich op de tablet PC bevindt, die op locatie wordt gebruikt) uitgebreid met een module waarmee op locatie, op het scherm van de tablet PC situatieschetsen zijn te maken, die waar dat wenselijk is, aan rapporten zijn toe te voegen. Daarnaast was het al mogelijk om op locatie foto's te maken en toe te voegen.

Dordrecht, 19 juni 2012 - Op de markt van tablet en handheld PCs vinden op dit moment tal van ontwikkelingen plaatst, met name op het vlak van het besturingssyteem (iOS 4 [iPad], Android, en Windows 8 [Microsoft Surface]). Velen zijn daarom terughoudend voor wat betreft de aanschaf van een dergelijk systeem voordat meer duidelijk is over de verdere ontwikkelingen. Duxx is van mening dat die discussie het gebruik van Perlego niet in de weg mag staan en geeft de benodigde hardware in bruikleen.
Deze bladzijde toont u een selectie van de vele onderdelen van Perlego op kantoor, in een beveiligde, intelligente webomgeving, en op locatie, geïnstalleerd op een tablet PC. Indien Perlego u geschikt lijkt voor uw beroepspraktijk en u behoefte hebt aan meer informatie, kunt u hieronder een verzoek indienen voor toegang tot de demonstratieomgeving. Het team zal vervolgens contact met u opnemen om u rond te leiden, uw vragen te beantwoorden en met u van gedachten te wisselen aan de hand van de toepassing die u voor ogen hebt.

Perlego wordt aangeboden als dienst. Daarmee hebt u als gebruiker geen omkijken naar het onderhoud van de techniek en kunt u het aanpassen van uw sjablonen overlaten aan de mensen die dat toch al regelmatig doen. Ook bent u verzekerd van backups en tijdige updates van zowel de kantooromgeving als het mobiele gedeelte waarmee u op locatie al uw bevindingen vastlegt.

Zorgvuldig

Uiteraard wordt met uw informatie zorgvuldig omgegaan, wat ook geldt voor de gegevensoverdracht tussen de kantooromgeving, het mobiele gedeelte en de server (SSL cq. HTTPS). Voor het gebruik van de kantooromgeving is een verbinding met de server nodig. Het mobiele gedeelte kan echter ook zelfstandig gebruikt worden, waarbij slechts beperkt verbinding wordt gezocht met de server (op locatie middels GRPS/UMTS of op kantoor, over een locaal netwerk).

Koppelingen

In veel gevallen kan in een bidirectionele koppeling met uw boekhouding en asset management worden voorzien middels automatische uitwisseling van XML bestanden. Meerdere pakketten ondersteunen een dergelijke vorm van gegevensuitwisseling. Perlego is uitermate geschikt voor het incidenteel inspecteren van complexe objecten, waarbij veel waarde wordt gehecht aan de volledigheid en nauwkeurigheid van de rapportage. Perlego valt op tal van manieren te koppelen aan andere softwareproducten. Duxx gaat graag met u uw behoefte na om u te vertellen over de vele mogelijkheden waarbij kwalitatief hoogwaardige rapporten worden voortgebracht die dienst doen bij waardevaststelling, vaststelling van de onderhoudsbehoefte, vaststelling van te treffen en getroffen maatregelen (denk aan inbraak- en brandpreventie, en machineuitval) etc.

Samenwerking

Een samenwerking met Duxx houdt u in stand zolang u dat wenselijk vindt. Na het kosteloze voortraject kunt u van verdere samenwerking afzien of juist kiezen voor verder onderzoek en wellicht een implementatie. De onderdelen van de samenwerking zie er als volgt uit.
Meer hierover leest op de volgende bladzijde, waar het bovenstaande onderdeel is van de voorwaarden bij Perlego.


Hier volgt een overzicht van de interactie tussen de gebruiker en Perlego, zowel op kantoor als op locatie. De tekst bevat verwijzingen naar de afbeeldingen hiernaast, die desgewenst beter zijn te bekijken door erop te klikken. Omdat het hier een korte kennismaking betreft, is het overzicht verre van volledig en behandelt het uitsluitend de belangrijkste en meest universele onderdelen van Perlego.

Het hierbij opgenomen voorbeeld betreft de bouw. Er bestaan echter heel veel andere, erg diverse toepassings-mogelijkheden. Denk aan brandveiligheid- en schade-inspecties, keuringen van wegen en civiel- en waterbouwtechnische objecten, inventarisaties inzake levensloopbestendig wonen, veiligheid, milieu, enzovoort. Waar in het voorbeeld "woning" staat, zou dus evengoed "voertuig", "installatie" of heel wat anders kunnen staan.

Voor middelgrote organisaties

Perlego is gemaakt voor middelgrote organisaties. Terwijl het secretariaat nieuwe opdrachten inroostert, zijn inspecteurs of controleurs met het mobiele gedeelte onderweg. Zij kunnen ook ver van kantoor nieuwe rapporten naar het secretariaat sturen en hun rooster inzien, inclusief de laatste aanpassingen die zijn gedaan door het secretariaat. Het secretariaat kijkt de rapporten na (of de inspecteur zelf na terugkomst), stelt ze desgewenst bij en stuurt ze naar de cliënten, op papier en/of als pdf bestand.

Voor meer efficiëntie

De sjablonen, waaronder de standaard opmaak van de rapporten, zijn eenvoudig aan te passen. De gebruiker kan vooraf meerdere rapporten definiëren. Hij kan daarvoor vragen formuleren en samen met alle gangbare antwoorden alvast invoeren. Zodoende is het mogelijk om tijdens een inspectie bij iedere vraag een lijst van relevante standaardantwoorden op te roepen. Uit de lijst kan hij snel een of meerdere items naar het desbetreffende antwoord kopiëren en naar behoeven handmatig bewerken en aanvullen. Ook dit maakt Perlego een efficiënt hulpmiddel. Tevens kan de gebruiker op locatie foto's maken en deze aan afzonderlijke antwoorden toevoegen ter verduidelijking van zijn bevindingen.

Procesmatig

Derden kunnen inspecties, controles of keuringen aanvragen via het internet. Hun aanvragen komen overzichtelijk in de kantooromgeving terecht. Ook kan de gebruiker er cliëntge-gevens en te inspecteren objecten aanmaken, opzoeken en bewerken. Hij kan bij iedere cliënt notities en bestanden toevoegen en inzien, en de geschiedenis bekijken voor wat betreft de documenten die de cliënt zijn toegestuurd, zoals rapporten, offertes en facturen (CRM).

Taken eenvoudig inplannen

Door achtereen cliëntgegevens en objectgegevens in te voeren, ontstaat er automatisch een inspectieverzoek. Dat ontstaat ook door handmatig een (reeds bekende) cliënt aan een (reeds bekende) inspectie te koppelen. Het verzoek wordt dan automatisch voor verdere verwerking klaargezet. Details moeten worden ingevuld, zoals de te verwachten duur van de inspectie, en waar dit nog niet is gebeurd, het gewenste type inspectie (of keuring). De gebruiker (het secretariaat) kan aansluitend de inspectie aan de agenda van een van de inspecteurs toevoegen. De grafische, overzichtelijke weergave van de agenda is de gebruiker hierbij behulpzaam, waarin ook andere, niet inspectie gerelateerde activiteiten van de inspecteurs zijn op te nemen.

Op locatie veel bevindingen vastleggen

De inspecteurs kunnen niet alleen in de kantooromgeving hun agenda inzien (SaaS technologie), maar ook op locatie, dankzij het mobiele gedeelte op hun tablet PC (.NET technologie). Daarin staan alle in te vullen rapporten klaar, met informatie over de cliënt, de locatie, de tijd en de tijdsduur. Hij opent telkens het desbetreffende rapport en vult het in, al dan niet geholpen door voorgedefinieerde antwoorden (zie hierboven). Eventueel maakt hij ter plaatste foto-opnamen en voegt die eraan toe. Als de verbinding voldoende is, worden zijn constateringen automatisch naar de kantooromgeving gestuurd. Daar aangekomen kunnen ze door het secretariaat, of wat later door hemzelf, worden gecontroleerd en de cliënten worden toegezonden.

Offertes en facturen versturen

Voor toepassingen waarbij Perlego wordt gebruikt om op verzoek van derden tegen betaling te verrichten, kan de gebruiker met Perlego vooraf offertes met informatie over de gemaakte afspraak, de kosten, achtergrondinformatie en algemene voorwaarden versturen. Ook kan hij vanuit dezelfde omgeving na afloop facturen versturen, naast herinneringen (en kwitanties in het geval van contante betaling). Dit kan rechtstreeks worden gekoppeld aan enkele van de momenteel meest gangbare boekhoudsystemen en SAP. De kantooromgeving van Perlego toont standaard alle niet afgeronde inspectieverzoeken op een overzichtelijke manier, inclusief het stadium waarin ze verkeren.

Informatie makkelijk bijwerken

Perlego stelt de gebruiker in staat alle vragen en meest gangbare antwoorden daarop vooraf in te voeren en laat het product de gebruiker vooraf zelf sjablonen van rapporten, offertes en facturen definiëren. Omdat dergelijke zaken slechts af en toe voorkomen, voorziet Duxx standaard in ondersteuning hierbij.


Is uw belangstelling gewekt en wenst u meer van het product te zien ?
Neem dan contact op met Rein van der Mast via duxx.nl
1. Download de leaflet Perlego.pdf
2. en vraag hieronder toegang tot de demonstratieomgeving aan.
Mijn gegevens
Dhr./Mevr.Dhr.   Mevr.
Achternaam
Voorletters
Organisatie
E-mail
Telefoon
Straat en nr.
Postcode
Plaats
Land
Mijn eventuele
toepassing
Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden .