Copyright 2004-2011 Duxx - All rights reserved  DEMONSTRATIEOMGEVING

meer informatie over Perlego

gebruikersnaam wachtwoord aanmelden
meer info en een voorbeeld

Inspecties, keuringen of audits efficiënt uitvoeren

Wenst u inspecties (keuringen of audits) consistent en efficiënt uit te voeren ? Perlego (Latijn: "Ik stel nauwlettend vast") is misschien dé oplossing voor u bij het aanvaarden van dergelijke opdrachten, het uitvoeren ervan, de bijbehorende verslaglegging en meer !

Veel toepassingsmogelijkheden

Het product is in eerste instantie ontwikkeld voor bouwtechnische beoordelingen op locatie, en is door Duxx geschikt gemaakt voor tal van andere toepassingen. U kunt denken aan keuringen ter plaatse ten behoeve van onderhoud aan infrastructuur en controles inzake brandveiligheid, maar ook aan toepassingen in de sfeer van schadeopnames en aan- en verkoopkeuringen van voertuigen. Kortom: breed inzetbaar daar waar u op locatie een toestand moet beoordelen en vastleggen, en waarop u centraal controle wilt uitoefenen.

Voorgedefinieerde antwoorden, foto's en schetsen

In het kantoorgedeelte van het product roostert u uw inspecteurs of controleurs in voor de verschillende typen inspecties die u hebt voorbereid (middels sjablonen). Eenmaal op locatie kunnen in het mobiele gedeelte van het product (op een 'tablet PC') de juiste formulieren worden geopend en de bevindingen worden ingevuld, desgewenst gebruikmakend van voorgedefinieerde antwoorden. Dit beperkt de duur van de inspecties of keuringen aanmerkelijk en voorkomt dat uw inspecteurs aandachtspunten over het hoofd zien. Uiteraard is het ook mogelijk ter plaatste gemaakte foto's toe te voegen, evenals situatieschetsen. Vervolgens worden de ingevulde rapporten in de kantooromgeving gecontroleerd, zo nodig bijgesteld en uw opdrachtgevers of cliënten toegezonden.

Ook bruikbaar waar draadloos internet ontbreekt

De basis is enkele jaren geleden gelegd, toen draadloos internet veel kostbaarder was en minder bereik had dan nu. Daardoor zijn met het mobiele gedeelte ook in het geval van weinig of geen signaal beoordelingen mogelijk, waarbij de laatste gegevens naar het kantoorgedeelte worden verzonden zodra de verbinding is hersteld.

Inclusief administratie

Het kantoorgedeelte (op basis van het SaaS concept, voor eenvoudig onderhoud) is in staat mails uit te sturen met de rapporten als bijlage (PDF). Uiteraard zijn alle rapporten (en alle eventuele revisies) ook rechtstreeks in uw huisstijl af te drukken. De inspecties zijn centraal in te plannen en zijn ook in het mobiele gedeelte zichtbaar. Het product is desgewenst te koppelen aan een boekhoudpakket op basis van automatische bestandsuitwisseling (XML) en SAP. Ook het uitsturen van offertes, uren-registratie en facturatie maakt deel uit van het product. Het is tevens te koppelen aan een website (inter- of intranet) waarmee derden inspecties kunnen aanvragen. Er is voorzien in een mogelijkheid rapporten samen te vatten in statistische analyses.

Perlego wordt u nadrukkelijk aangeboden als een onderdeel van een totaaloplossing die is afgestemd op uw bedrijfsprocessen. Het voorbeeld op de volgende bladzijde betreft dus slechts een specifieke toepassing van het product. Duxx voorziet in de voor u meest optimale integratie ervan lees verder